Individueel herstelprogramma post Covid-19

De praktijk wijst uit dat patiënten na de diagnose en herstel van Covid-19 vaak restklachten ervaren zoals vermoeidheid, kortademigheid, geen uithoudingsvermogen, lage belastbaarheid en emotionele problemen.Wij bieden daarvoor een speciaal herstelprogramma:

Energy Control

Wanneer een ex Covid-19 patiënt met een gespecialiseerd fysiotherapeut de conditie en spierkracht traint, levert dit winst op. Winst op het gebied van het verminderen van kortademigheid, vermoeidheid en het verbeteren van de dagelijkse activiteiten.

Kortom een verantwoord en duurzaam herstel

Programma

Na verwijzing van de arts volgt een intake waarbij de fysiotherapeut met u de routing bespreekt

Het herstelprogramma bestaat uit loop-, fiets-, roei- en krachttraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Leefstijl advies is tevens een onderdeel van de hersteltrainingen.

Voorafgaand aan het programma wordt door middel van een uitgebreide test de conditie in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de juiste intensiteit en trainingsfrequentie wordt gekozen om overbelasting te voorkomen. Aan de hand van deze gegevens wordt een op maat gemaakte training volgens de Energy Control methode gestart. Energy Control is volledig afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt en bestaat uit een gefaseerde opbouw van herstel. De deelnemer kan ook zelf door middel van de Energy Control App op de smartphone in de thuis situatie controleren of het herstel goed gaat. Zo zijn de effecten van training optimaal en zal er geen terugval plaatsvinden.

 

 

Specifiek herstel met als doel:

  • Het trainen/bevorderen van de ademhaling/luchtwegen
  • Het verbeteren van de spierkracht, belastbaarheid en uithoudingsvermogen
  • Het verbeteren van de algemene kracht en conditie
  • Terugkomen op het oude niveau

Trainen met zuurstof

De methode Energy Control biedt een compleet herstelprogramma waarin we ons
onderscheiden en waar we van overtuigd zijn. Tijdens ons herstelprogramma wordt
gedurende het sporten extra zuurstof toegediend. Dit is ook bekend onder de term EWOT

(Exercise With Oxygen Training).

 

Er wordt getraind met lucht waar extra zuurstof in zit. Je bent via een slangetje en een headset aangesloten op een apparaat waarbij gedurende inspanning gezuiverde en geconcentreerde zuurstof wordt ingeademd.

Zodra de zuurstof in je bloed wordt opgenomen, gaat je lichaam efficiënter functioneren. Het effect voor jou is een vergroting van je herstelvermogen en een snellere conditieverbetering. De training met zuurstof kan langer worden volgehouden omdat je later verzuurd wat het trainingseffect verder vergroot.
Daarnaast stimuleert de extra zuurstof de verbranding van onderhuidse vetten.

De vicieuze cirkel wordt doorbroken en de weg naar herstel is ingezet. Meer zuurstofinname verhoogt de draagkracht en doet meer voor je lijf; het draagt bij aan een daling van ontstekingsprocessen. Onderzoek wijst uit dat extra zuurstofinname tijdens het sporten sneller tot het vergroten van de belastbaarheid leidt. Je kunt effectiever trainen en meer resultaat behalen in kortere tijd.

Zuurstof heeft een ontstekingsremmend effect

Een ander voordeel is het ontsteking remmende effect. Lichaamscellen hebben zuurstof nodig om te kunnen herstellen. Dit is bij wondgenezing al langer bekend. Virussen, bacteriën en schimmels gedijen juist goed in een zuurstofarme (anaerobe) omgeving. De groei van deze micro-organismen wordt in belangrijke mate geremd door EWOT. Veel chronische klachten reageren goed op EWOT; zo krijgen ontstekingen minder kans.

Trainen met extra zuurstof biedt veel voordelen

De belangrijkste zijn:

  • Toename van conditie
  • Afname van vermoeidheid
  • Sneller herstel van lichaamscellen
  • Remt virussen, schimmels en bacteriën
  • Snel ervaren verhoging van vitaliteit

 

Zuurstoftherapie

Voor ex-corona patiënten die hun basisconditie kwijt zijn, worden normale inspanningen topsport. Ook van een rustige training bij de fysio of het revalidatiecentrum ligt men vaak nog twee dagen op ‘apegapen’. Trainen met extra zuurstof geeft je dan net de steun die nodig is om te kunnen starten en ook om door te gaan. Maar er zijn veel meer voordelen.

Door de afgifte te verbeteren van de belangrijkste stof voor instandhouding en herstel van weefsel, is het lichaam veel beter in staat problemen te verhelpen.

De chemische reacties in ons lichaam worden ‘opgestookt’. Slapen gaat beter. We voelen ons beter, ons lichaam is gezonder en we denken helderder vanwege de toegenomen zuurstofvoorziening. Zuurstoftherapie ondersteunt gezondheid en bevordert de genezing.

Door de toevoer te verbeteren van zuurstof – de belangrijkste stof voor het levensbehoud en herstel van weefsels – is ons lichaam veel beter in staat problemen te corrigeren.