PMO- Healthcheck

De PMO – HealthCheck is een gezondheidstest op het gebied van voeding, gewicht, conditie, fysieke- en mentale belastbaarheid en stress.

De gezondheidstest kan worden ingezet bij bedrijven maar ook op individueel verzoek.

De test omvat verschillende onderdelen t.w.: vragenlijsten met betrekking tot mentale belasting en beleving, leefstijl en voedingskeuzes en fysiek onderzoek zoals inspanningstest en rusttest.

 

1. Vragenlijstonderzoek

Er wordt gestart met een (online) vragenlijst om meer informatie te verzamelen over de mentale gezondheid/ervaren gezondheidsgevoel, leefstijl en fysieke/medische gezondheid. Maar ook werk-gerelateerde informatie zoals de ervaren werkdruk en werkbeleving en ergonomische arbeidsomstandigheden is mogelijk. De vragenlijst is naar wens vorm te geven en kan bestaan uit sets van volledig gevalideerde vragenlijstschalen. Op basis van overleg zal besloten worden hoe de vragenlijst vorm te geven, waarbij wij zullen adviseren over inhoud en omvang van de totale vragenlijst. Centraal binnen de mogelijkheden van samen te stellen vragenlijsten, staan de thema’s leefstijl, arbeidsomstandigheden, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociaal-maatschappelijke gezondheid en zingeving.

 

2. Fysiek onderzoek

Het fysieke onderzoek als onderdeel van het PMO is onder andere bedoeld om risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes mellitus op te sporen. Ook het fysieke onderzoek is naar wens vorm te geven. Onderstaand een overzicht van de onderdelen van het  PMO.

 

Onderdelen PMO

 • Cholesterol (totaal, HDL, LDL, ratio) en bloedglucose middels vingerprik, bloeddruk
 • online vragenlijsten: gezondheid, zingeving, werkbeleving, levensstijl, mentale/fysieke stress
 • Hartfunctie middels elektrocardiogram (ECG) in rust
 • Longfunctie, spirometrie FEV, FEV1, PEF, FEV1/FVC
 • Lengte en gewicht (BMI), vetpercentage, lichaamssamenstelling middels Bodygram
 • rusttest, ademhaling, fitheid en herstelvermogen d.m.v. HRV-analyse
 • fiets-inspanningstest, VO2max, Saturatie bij inspanning en rust
 • functionele belastbaarheid, knijpkracht

3. Rapportage en terugkoppeling

Na afronding van de onderzoeken wordt voor iedere medewerker een individueel adviesrapport THP2 opgemaakt. Dit rapport is vormgegeven om in eerste instantie per onderdeel nogmaals te benoemen waarom een onderdeel is getoetst en waarom het zo belangrijk is. Vervolgens wordt de score van de medewerker beschreven en gekoppeld aan wetenschappelijke en vergelijkbare kaders om aan te geven hoe gezond de score en status op dit moment is.

De resultaten van het PMO zullen altijd worden besproken met de medewerker. Dit consult met een van de gezondheidsprofessionals over de resultaten, is een essentiële stap om tot verbetering te komen, acties uit te kunnen zetten en tevens te voorkomen dat onnodig onrust wordt gecreëerd door verkeerde interpretatie van diezelfde resultaten. Middels dit consult van dertig minuten zullen de medewerkers concrete handvatten krijgen en meer te weten komen over het verbeteren van leefstijl. Ook heeft de medewerker tijdens dit consult de mogelijkheid om toelichting te geven op resultaten en vragen te stellen. Bovendien zal, wanneer de gezondheidsprofessional een opvallende uitslag signaleert, de medewerker worden verzocht om contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

De resultaten van zowel de vragenlijst als het fysieke onderzoek worden enkel en alleen aan de medewerker zelf kenbaar gemaakt. Bij twintig of meer individuele deelnemers, wordt er na afloop van het PMO een uitgebreid groepsrapport opgesteld middels statistische analyse via SPSS (IBM Statistics). Alleen bij twintig of meer deelnemers kan voorkomen worden dat resultaten terug te leiden zijn naar individuele deelnemers. Dit rapport wordt met u besproken.

 

4. Opvolging

Op basis van de individuele resultaten en groepsrapportage, kunnen we vervolgens samen aan de slag met het verbeteren van de ervaren gezondheid van uw medewerkers. Wij kunnen hierbij adviseren over mogelijke interventies en acties door partners of door onze eigen professionals , zoals:

 

Intern uitgevoerd

 • Leefstijlcoaching
 • Pyschosociaal consult
 • Beweegtraining
 • Workshops (o.a. leefstijl, omgaan met stress, thuiswerken, persoonlijkheid en samenwerken, coping & assertiviteit)
 • Webinars & online workshops
 • Fysiotherapie op de werkvloer
 • Ergotherapie op de werkvloer